Μεσιτική Εντολή Ανάθεσης Ακινήτου

 
Η συνεργασία μεταξύ του ιδιοκτήτη ακινήτου που επιθυμεί την πώληση ή ενοικίαση του και ενός κτηματομεσιτικού γραφείου κατοχυρώνεται με τη σύνταξη ειδικού εντύπου που ονομάζεται εντολή ανάθεσης. Στην εντολή αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του ακινήτου, η τιμή διάθεσης του και η μεσιτική αμοιβή που έχει συμφωνηθεί.
Η εντολή αυτή δεν έχει χρονικό περιορισμό. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να υπογράψει όσες εντολές θέλει σε διάφορα κτηματομεσιτικά γραφεία. Η αμοιβή καταβάλλεται σε όποιο από τα κτηματομεσιτικά γραφεία ολοκληρώσει την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου.
 
Για ποιό λόγο να ανάθεσετε το ακίνητο σας σε κτηματομεστικό γραφείο:
1. Η συνεργασία με ένα κτηματομεσιτικό γραφείο διασφαλίζει την εχεμύθεια στην πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου. Το κτηματομεσιτικό γραφείο ελέγχει τους υποψήφιους αγοραστές ή μισθωτές και προφυλάσσει τον ιδιοκτήτη από ενδεχόμενες ενοχλήσεις για διάφορους λόγους. Ενημερώνει δε τον ιδιοκτήτη μόνο όταν πρόκειται για σοβαρό πελάτη.
2. Η πώληση ή μίσθωση ενός ακινήτου απαιτεί δυναμική προώθηση. Αυτή είναι δυνατή στη περίπτωση που το αναθέσετε στο κτηματομεσιτικό γραφείο γιατί για κάθε ακίνητο που αναλαμβάνει επενδύει στη προώθηση του ακινήτου.
3. Το κόστος της δυναμικής προώθησης του ακινήτου, σε περίπτωση που το αναθέσετε στο κτηματομεσιτικό γραφείο, για την διαφήμιση στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και την παρουσίαση του στο διαδίκτυο δεν επιβαρύνει σε καμία περίπτωση τον ιδιοκτήτη.
 
Μεσιτική Εντολή Υπόδειξης Ακινήτου
Κάθε φορά που ένας κτηματομεσίτης επιδεικνύει ένα διαθέσιμο ακίνητο προς τον ενδιαφερόμενο του υπογράφει την Εντολή Υπόδειξης, δηλαδή μία σύμβαση η οποία αποδεικνύει ότι η υπόδειξη πραγματοποιήθηκε. Κατά την στιγμή υπογραφής της Εντολής θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και να γνωρίζετε αριθμό φορολογικού σας μητρώου (Α.Φ.Μ.).