Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της φοροαπαλλαγής για πρώτη κατοικία και πότε υποβάλλονται;

 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. ή το ΦΠΑ υποβάλλονται μαζί με την δήλωση Φ.Μ.Α. ή ΦΠΑ πριν από την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου.
Συνοπτικά υποβάλλεται:

1) υπεύθυνη δήλωση του Ν,

2) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος (Ε1) τριών τελευταίων ετών,

3) αντίγραφο Ε9 αν έχει υποβληθεί,

4) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 
Η Νομική Υπηρεσία μας είναι πρόθυμη να απαντήσει σε κάθε ερώτημα σας και σας προτρέπουμε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που σας παρέχει.