Υπηρεσίες

 

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για την αναζήτηση του ακινήτου που σας ενδιαφέρει. Μέσα από τα εκατοντάδες ακίνητα που διαχειρίζεται το γραφείο μας οι επενδυτικές ευκαιρίες, η διαθεσιμότητα και η ποικιλία των ακινήτων μας θα καλύψουν με βεβαιότητα τις ανάγκες σας.

Αγοραπωλησίες - Ενοικιάσεις ακινήτων
Αξιοποιήστε την εμπειρία μας για την διευθέτηση και λήψη των επενδυτικών σας αποφάσεων. Αναλαμβάνουμε να σας παρουσιάσουμε τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις των κριτηρίων αναζήτησης που θέτετε ή να προωθήσουμε προς πώληση - ενοικίαση το ακίνητο σας.

Στοχεύουμαι:
• Στην εξασφάλιση των αποδοτικότερων και αποτελεσματικότερων όρων αγοράς.
• Στην ρεαλιστική απόδοση των αναγκών και των απαιτήσεων σας.
• Στην ειλικρινή και καλοπροαίρετη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.
• Στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση του προς πώληση - εκμίσθωση ακινήτου σας.

Εκτίμηση αξίας και αξιολόγηση
Τα στελέχη του γραφείου μας αποτελούν τους κατάλληλους εκτιμητές της αξίας και της αξιολόγησης για τον σχεδιασμό της πώλησης - ενοικίασης του ακινήτου σας.