Όλες οι νέες ρυθμίσεις στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων

 
Μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου συνοπτικά επήλθαν οι κάτωθι αλλαγές:
 
1. Μειώνονται οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 3% (από 8% και 10%) για την αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου για το υπερβάλλον ποσό. Οι συντελεστές αυτοί είναι πλέον ενιαίοι για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
 
2. Η χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας εξαρτάται πλέον από την αξία της κατοικίας και όχι από το εμβαδόν της. Συγκεκριμένα τα νέα αφορολόγητα όρια για αγορά πρώτης κατοικίας ή οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας διαμορφώνονται ως εξής:
 
                     Κατοικία       Οικόπεδο
Άγαμος           200.000 €      50.000 €
Έγγαμος         250.000 €     100.000 €
Με 1 παιδί       275.000 €     110.000 €
Με 2 παιδιά     300.000 €     120.000 €
Με 3 παιδιά     330.000 €     135.000 €
Με 4 παιδιά     360.000 €     150.000 €
 
3. Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.
 
4. Καταργείται η απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους Έλληνες ή ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά τον χρόνο της αγοράς.
 
5. Καταργούνται ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων.